<![CDATA[Absys mOpac - Enlaces bibliográficos]]> https://demo.baratz.es/opac es-ES 2003-2022 Baratz, Servicios de Teledocumentación S.A. https://demo.baratz.es/opac/imag/baratz.jpg https://demo.baratz.es/opac Baratz, Servicios de Teledocumentación S.A. BIBLIOGRAFÍAS RECOMENDADAS POR DEPARTAMENTO ]]> Departamento Teórico Prácticas. Análisis I (Curso 2º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=71&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento Teórico Prácticas. Análisis II https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=72&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento Teórico Prácticas. Armonía (Curso 1º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=58&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento Teórico Prácticas. Armonía (Curso 2º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=59&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento Teórico Prácticas. Arte del Siglo XX https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=81&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento Teórico Prácticas. Educación Auditiva (Curso 1º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=64&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento Teórico Prácticas. Historia de la Música I (Curso 1º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=52&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento Teórico Prácticas. Historia de la Música II (Curso 2º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=53&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento Teórico Prácticas. Historia del Arte (Curso 3º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=65&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento Teórico Prácticas. Piano Aplicado (Curso 1º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=50&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento Teórico Prácticas. Piano aplicado (Curso 2º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=51&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento Teórico Prácticas. Ópera del S.XVIII https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=70&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Canto y Repertorio. Canto (Curso 1º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=40&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Canto y Repertorio. Canto (Curso 2º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=41&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Canto y Repertorio. Canto (Curso 3º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=42&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Canto y Repertorio. Canto (Curso 4º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=43&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Canto y Repertorio. Repertorio vocal (Curso 1º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=44&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Canto y Repertorio. Repertorio vocal (Curso 2º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=45&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Canto y Repertorio. Repertorio vocal (Curso 3º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=46&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Canto y Repertorio. Repertorio vocal (Curso 4º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=47&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Idiomas Aplicados al Canto. Alemán https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=79&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Idiomas Aplicados al Canto. Francés https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=78&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Idiomas Aplicados al Canto. Inglés https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=74&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Idiomas Aplicados al Canto. Italiano https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=80&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Ópera y Oratorio. Concertación (Curso 1º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=60&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Ópera y Oratorio. Concertación (Curso 2º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=61&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Ópera y Oratorio. Concertación (Curso 3º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=62&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Ópera y Oratorio. Concertación (Curso 4º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=63&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Ópera y Oratorio. Coro (Curso 1º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=48&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Ópera y Oratorio. Coro (Curso 2º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=49&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Ópera y Oratorio. Coro III y IV https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=73&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Ópera y Oratorio. Escena Lírica (Curso 1º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=54&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Ópera y Oratorio. Escena Lírica (Curso 2º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=55&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Ópera y Oratorio. Escena Lírica (Curso 3º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=56&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Ópera y Oratorio. Escena Lírica (Curso 4º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=57&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Ópera y Oratorio. Técnica Corporal (Curso 1º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=66&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Ópera y Oratorio. Técnica Corporal (Curso 2º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=67&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Ópera y Oratorio. Técnica Corporal (Curso 3º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=68&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Departamento de Ópera y Oratorio. Técnica Corporal (Curso 4º) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=69&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> BOLETÍN NOVEDADES ]]> Boletín Novedades (abril) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=235&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Boletín Novedades (octubre) https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=220&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Destacados ]]> Novedades abril https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=236&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Novedades octubre https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=221&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> Partituras de canción contemporánea https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=223&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]> FONDO HISTÓRICO ]]> FH https://gestiona3.madrid.org:443/opaccons/cgi-bin/abnetcl?ACC=258&DI=118&leiden=0&lecolp=&lebasi=&bicobg=&bibl=ESCM&bicosu=&lebibl=lesucu= ]]>